WAKACJE

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW

Proszę się zapoznać z dokumentami dotyczącycmi przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

  1. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
  2. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

DZIEŃ DZIECKA

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Proszę się zapoznać z dokumentami dotyczącycmi funkcjonowania szkoły w czasie obecnej pandemii.

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
  2. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  3. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół

WCZASY "POD GRUSZĄ"

Szanowni Państwo !!!
Wnioski „Wczasy pod gruszą” dla emerytów i pracowników dostępne są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 w Grudziądzu. Ze względu na zaistniałą sytuację - COVID-19, prosimy o wysyłanie dokumentów drogą e-mailowa na adres: sp15ken1@wp.pl
Wnioski do podrania

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE

PÓŁKOLONIE PODCZAS FERII ZIMOWYCH

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019-2020