[22-07-2021]

Informacje o pogrzebie Pawła

W piątek 23.07.2021 r.
- Różaniec o godz. 18.00 - Zakład Pogrzebowy "Elwan" ul. Paderewskiego 24

W sobotę 24.07.2021 r.

- Różaniec o godz. 08.30 - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
- Msza Pogrzebowa 09.00 - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
- Ceremonia Pogrzebowa - Cmentarz Parafialny ul. Cmentarna

[20-07-2021]

[10-05-2021]

Egzamin ósmoklasisty

Ważne informacje dotyczące Ekgzaminu Ósmoklasisty

 1. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
 2. Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - dla ucznia
 3. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu - dla ucznia i zespołu nadzorującego
 4. Zadania przewodniczącego i członków zespołów nadzorujących
 5. Uczeń na Egzaminie Ósmoklasisty

[03-05-2021]

Konstytucja 3. Maja

W sercu i umyśle każdego człowieka na stałe zapisane są różne, ważne dla niego dni i daty – urodzin, imienin, początku i końca roku szkolnego, Dnia Matki i wiele innych. Są jeszcze daty, o których każdy Polak, bez względu na wiek, powinien pamiętać i godnie je czcić, np. 1. września 1939 r., 8. maja 1945 r., 11. listopada 1918r. i 3. Maja 1791 r.

Młody Polaku XXI w., żyjący w świecie przepełnionym komputerami, telefonami komórkowymi i innymi nowoczesnymi technologiami, przeczytaj uważnie.

Po I rozbiorze Polski dążenie do reform stawało się coraz silniejsze. Obóz pragnący reformy, zwany patriotycznym dążył do przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli caratu, poprawy stanu obronności państwa drogą powiększenia armii. Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o carat. Walka między tymi stronnictwami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 r.

3. Maja 1791 r. w Polsce uchwalono konstytucję. Głównymi jej autorami byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj.

Czy Polsce potrzebna była konstytucja?

Tak, była bardzo potrzebna. Była ratunkiem dla Rzeczypospolitej, mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne.

W XVII w. państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi Polski.

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy wolność, naród, ojczyzna.

Ewa Chylewska

[27-04-2021]

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Ważne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - zobacz więcej

[22-04-2021]

Od poniedziałku klasy 1-3 wracają do szkoły w systemie nauczania hybrydowego

Od dnia 26.04.2021 r. uczniowie wszystkich klas 1-3 wracają do zajęć hybrydowych, w szkole w reżimie sanitarnym podobnie jak przed zawieszeniem nauki stacjonarnej. Od tego dnia uruchomiona zastaje również stołówka szkolna.

Organizacja nauczania w SP15 w Grudziądzu:

Poniedziałek - 26.04.2021 r.
Stacjonarnie (w szkole) - klasy 1A, 2B, 3A (lekcje 45 min.)
Zdalnie (w domu) - klasy 1B, 2A, 3B (lekcje 30 min.)

Wtorek - 27.04.2021 r.
Stacjonarnie (w szkole) - klasy 1B, 2A, 3B
Zdalnie (w domu) - klasy 1A, 2B, 3A

Środa - 28.04.2021 r.
Stacjonarnie (w szkole) - klasy 1A, 2B, 3A
Zdalnie (w domu) - klasy 1B, 2A, 3B

Czwartek - 29.04.2021 r.
Stacjonarnie (w szkole) - klasy 1B, 2A, 3B
Zdalnie (w domu) - klasy 1A, 2B, 3A

Piątek - 30.04.2021 r.
Stacjonarnie (w szkole) - klasy 1A, 2B, 3A
Zdalnie (w domu) - klasy 1B, 2A, 3B

[21-04-2021]

Spotkanie na żywo "Wpływ umysłu i emopcji na nasze zdrowie"

Zapraszamy na spotkanie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Prowadzącą jest psycholog Alicja Sójka.

Link do spotkania

[21-04-2021]

Kolejne spotkanie gólnopolskiego projektu "Świadomość procentuje"

Zapraszamy do zapoznania się z mteriałami przygotowanymi przez Michała Zawadkę dotyczącymi wzmacniania i budowania poczucia własnej wartości u dzieci.

Link do spotkania

[14-04-2021]

Spotkanie gólnopolskiego projektu "Świadomość procentuje"

Zapraszamy do pierwszego spotkania dla Rodziców w ramach projektu "Świadomość procentuje". Temat: "Poczucie własnej wartości vs pandemia i edukacja online".

Link do spotkania

[09-04-2021]

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu "Świadomość procentuje"

Nasz szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Świadomość procentuje". Celem jest edukowanie uczestników w tematyce zdrowia w sposób kompleksowy obejmujący zarówno ciało jak i stronę mentalną. Program skierowany jest do rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz uczniów. Spotkania udostępniane będą za pośrednictwem YouTube, docelowe linki będziemy wysyłać sukcesywnie. Najbliższe spotkanie już 14.04.2021 r. dla uczniów w godzinach: 11.00 - 12.00.

Harmonogram i tematyka wykładów - zobacz więcej

[30-03-2021]

Życzenia świąteczne

Aby nastrój tych świąt przybranych wiosenną radością i beztroską utrwalił się w Waszych sercach na długi, długi czas i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności życzą:
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 15.

[17-03-2021]

Informacja o wpłatach za legitymacje, zagubione podręczniki itp.

Wpłaty za legitymacje, zgubione podręczniki itp. prosimy dokonywać na konto szkoły. W tytule przelewu podaje się obowiązkowo: nazwisko i imię dziecka, klasę, za co jest dokonywana wpłata np. Kowalski Jan, 1a, legitymacja. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną.

Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Grudziądzu im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Bydgoska 24, 86-300 Grudziądz
NR KONTA PKO BP SA
10 1020 5040 0000 6902 0116 3252

[11-03-2021]

Szkolny Związek Sportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego proponuje uczniom udział w konkursie

W sytuacji przedłużającej się edukacji w formie zdalnej Szkolny Związek Sportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego proponuje uczniom naszego województwa udział w konkursach i rywalizacji sportowej w innej formie niż dotychczas. Proponujemy w pierwszym etapie konkurs na "Makietę boiska sportowego" (szczegóły: regulamin i oświadczenie uczestnika w załączeniu). W przygotowaniu kolejne formy aktywizacji uczniów, rodziców, nauczycieli.

Regulamin
Oświadczenie

[08-03-2021]

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Serdeczne życzenia dla wszystkich Pań z okazji Dnia Kobiet, składają panowie z 15-stki.

[08-02-2021]

Zaproszenie do klasy integracyjnej w naszej szkole "Integracja - wszyscy możemy więcej"

Każde dziecko w naszej klasie spotyka się z indywidualnym podejściem ze strony nauczycieli. W pracy z dziećmi kierujemy się empatią, szacunkiem i rozsądną autentycznością. Niezwykle ważne jest dla nas stworzenie komfortowego środowiska, w którym dzieci mogą wyrazić swoje uczucia, emocje i myśli. Jako klasa bierzemy udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach takich jak: projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”, wieloletnia współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, udział w akcjach organizowanych przez miasto, szkoły. Podczas tych wydarzeń dzieci mają szansę uczyć się współpracy, wzmacniać kompetencje społeczne, doświadczać empatii jak i nawiązywać nowe relacje z rówieśnikami. Zwracamy uwagę na cechy osobowościowe dzieci, ich temperament czy podejmowane przez nie aktywności, dzięki czemu możemy umiejętnie dostosować program lekcji do potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci. Dzięki holistycznemu podejściu dbamy o płaszczyznę emocjonalną, społeczną i edukacyjną każdego dziecka.

[02-02-2021]

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Dokumenty i informacje dotyczące rekrutacji - zobacz więcej

[15-01-2021]

Rusza szkolna stołówka - płatność przelewem

Rusza szkolna stołówka. Płatności przyjmujemy tylko przelewem.

Informacje o stołówce szkolnej i opłacie - zobacz więcej

[24-12-2020]

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia

[17-11-2020]

"Techniki nauki" - cykl edukacyjny TVP

Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać? Jak organizować czas i osiągać planowane cele? Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych? Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”. Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Projekt to efekt współpracy koncepcyjnej MEN i TVP. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl.

Zobacz więcej: "Techniki nauki - cykl edukacyjny TVP

[06-11-2020]

Nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów klas 1-8

Zgodnie z ogłoszoną decyzją Premiera RP od 09.11.2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów tj. klas 1-3 i 4-8. Będzie ono trwało do 29.11.2020 r. Po tym terminie stosować się będziemy do kolejnych rozporządzeń.

Zajęcia zdalne są prowadzone zgodnie z szkolnym planem lekcji. Każda lekcja trwa do 30 minut, a między wszystkimi zaplanowano równe 10 minutowe przerwy.

Harmonogram godzinowy lekcji dla nauczania zdalnego:

 1. od 8.00 do 8.30
 2. od 8.40 do 9.10
 3. od 9.20 do 9.50
 4. od 10.00 do 10.30
 5. od 10.40 do 11.10
 6. od 11.20 do 11.50
 7. od 12.00 do 12.30
 8. od 12.40 do 13.10
 9. od 13.20 do 13.50

Zasady prawidłowej zdalnej pracy uczniów:

 1. Uczniowie punktualnie dołączają do zajęć na platformie „MS Teams”, zgodnie z planem lekcji.
 2. Są przygotowani do zajęć tak samo jak w nauczaniu tradycyjnym w szkole.
 3. Podczas lekcji on-line są aktywni, odpowiadają na pytania nauczyciela w formie ustnej lub pisemnej.
 4. Zachowują się kulturalnie, nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, oraz przestrzegają zasad netykiety.
 5. Nie wysyłają treści oraz obrazków niezwiązanych z tematem lekcji.
 6. Nie wyciszają i nie utrudniają komunikacji innych uczniów podczas lekcji.
 7. Biorą pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje wpisy na czatach lekcji.

[26-10-2020]

Nauczanie zdalne dla uczniów klas 4-8

Zgodnie z ogłoszoną decyzją Premiera RP od poniedziałku tj. 26.10.2020 r. klasy 4-8 przechodzą na tryb nauczania zdalnego. Klasy 1-3 mają zajęcia w trybie stacjonarnym w szkole. Nauczyciele uczący w klasach 4-8 prowadzą zajęcia zgodnie z planem lekcji w czasie rzeczywistym (jedna jednostka lekcyjna trwa ok. 30 min.). Nauczyciele: świetlicy, biblioteki, pedagog, psycholog, logopeda (zajęcia dla klas 1-3) pracują zgodnie ze swoim planem pracy w szkole.

[26-10-2020]

Program dla szkół realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

Informacja dla rodziców, zobacz w pdf: "Program dla szkół"

[12-10-2020]

Nowe godziny lekcji i przerw w szkole

Zajęcia w szkole są prowadzone zgodnie z szkolnym planem lekcji. Każda lekcja trwa 45 minut, a między wszystkimi zaplanowano równe 10 minutowe przerwy. Wyjątkiem są dwie przerwy obiadowe (15 minutowe), po 4 i 5 lekcji.

Harmonogram godzinowy lekcji w szkole:

 1. od 8.00 do 8.45
 2. od 8.55 do 9.40
 3. od 9.50 do 10.35
 4. od 10.45 do 11.30 (po tej lekcji jest I przerwa obiadowa 15 min.)
 5. od 11.45 do 12.30 (po tej lekcji jest II przerwa obiadowa 15 min.)
 6. od 12.45 do 13.30
 7. od 13.40 do 14.25
 8. od 14.35 do 15.20
 9. od 15.30 do 16.15

[02-09-2020]

Zapisy do szkolnej świetlicy

Karta zapisu dziecka do świetlicy - pobierz w "pdf"

[02-09-2020]

Rusza szkolna stołówka - płatność przelewem

Od 7-go września rusza szkolna stołówka szkolna. Płatności przyjmujemy tylko przelewem.

Informacje o stołówce szkolnej - zobacz więcej

[01-09-2020]

Aktualny wykaz podręczników szkolnych

Wykaz nowych podręczników szkolnych - zobacz w "pdf"

[01-09-2020]

"Protego safe" - aplikacja powiadamiająca o możliwym kontakcie z koronawirusem

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym zachęca do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zobacz więcej informacji o "Bezpieczny powrót do szkół"

[01-09-2020]

Informacje dotyczące bezpieczeństwa na rok szkolny 2020-2021

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Zobacz wszystko szczegółowo w "pdf"

[01-09-2020]

Zarządzenie

Szczegółowe procedury podczas stanu epidemicznego - zobacz załącznik