Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 15 w Grudziądzu, im. Komisji Edukacji Narodowej.

Historia naszej szkoły sięga XIX wieku. W 1816 roku rząd pruski założył Królewskie Seminarium Nauczycielskie (Das konigliche Schullehrer Seminar) w Grudziądzu. Był to najstarszy organ kształcenia nauczycieli na Pomorzu, funkcjonujący pod nazwą Liceum Pedagogicznego. W tym czasie rozpoczęto też organizowanie Szkoły Ćwiczeń. Od początku obie placówki znajdowały się w gmachu byłego Kolegium Jezuickiego (obecnie siedziba Urzędu Miasta), później w dawnym klasztorze Benedyktynek. W roku 1896 Liceum Pedagogiczne i Szkołę Ćwiczeń przeniesiono do nowego gmachu przy dawnej ulicy Lipowej, a obecnie Legionów, gdzie teraz znajduje się Centrum Kształcenia Ustawicznego i III Liceum Ogólnokształcące. W 1967 r. Szkoła Ćwiczeń przemianowana została na Szkołę Podstawową nr 15 w Grudziądzu. Kierownikiem szkoły w latach 1956-1971 był Tadeusz Lewandowski.

Pierwszego września 1972 r. uroczyście Szkoła Podstawowa nr 15 została przeniesiona do nowo wybudowanego gmachu przy ulicy Bydgoskiej 24 w Grudziądzu, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Szkoła otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej z okazji 200-setnej rocznicy jej powołania.

W dwupiętrowym budynku szkoły, w latach osiemdziesiątych XX wieku, uczyło się nawet blisko 1300 uczniów. Od początku września 1997 roku rozpoczęliśmy przygotowania szkoły (organizacyjne i kadrowe) na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych do grona naszych uczniów. W następnym roku szkolnym 1998/1999 został zorganizowany pierwszy oddział integracyjny w naszej szkole. W budynku zlikwidowano bariery architektoniczne, powstały podjazdy oraz winda dla osób poruszających się na wózkach.

Trending