Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 15 w Grudziądzu, im. Komisji Edukacji Narodowej.

Historia naszej szkoły sięga XIX wieku. W 1816 roku rząd pruski założył Królewskie Seminarium Nauczycielskie (Das konigliche Schullehrer Seminar) w Grudziądzu. Był to najstarszy organ kształcenia nauczycieli na Pomorzu, funkcjonujący pod nazwą Liceum Pedagogicznego. W tym czasie rozpoczęto też organizowanie Szkoły Ćwiczeń. Od początku obie placówki znajdowały się w gmachu byłego Kolegium Jezuickiego (obecnie siedziba Urzędu Miasta), później w dawnym klasztorze Benedyktynek. W roku 1896 Liceum Pedagogiczne i Szkołę Ćwiczeń przeniesiono do nowego gmachu przy dawnej ulicy Lipowej, a obecnie Legionów, gdzie teraz znajduje się Centrum Kształcenia Ustawicznego i III Liceum Ogólnokształcące. W 1967 r. Szkoła Ćwiczeń przemianowana została na Szkołę Podstawową nr 15 w Grudziądzu. Kierownikiem szkoły w latach 1956-1971 był Tadeusz Lewandowski.

Pierwszego września 1972 r. uroczyście Szkoła Podstawowa nr 15 została przeniesiona do nowo wybudowanego gmachu przy ulic y Bydgoskiej 24 w Grudziądzu, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Szkoła otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej z okazji 200-setnej rocznicy jej powołania.

W dwupiętrowym budynku szkoły, w latach osiemdziesiątych XX wieku, uczyło się nawet blisko 1300 uczniów. Od początku września 1997 roku rozpoczęliśmy przygotowania szkoły (organizacyjne i kadrowe) na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych do grona naszych uczniów. W następnym roku szkolnym 1998/1999 został zorganizowany pierwszy oddział integracyjny w naszej szkole. W budynku zlikwidowano bariery architektoniczne, powstały podjazdy oraz winda dla osób poruszających się na wózkach.

Klasy integracyjne w naszej szkole

Integracja jest to zespolenie, scalenie, tworzenie całości z części. Fundamentalną zasadą funkcjonowania szkoły integracyjnej jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem.

W pracy z uczniami stosujemy następujące postulaty:

 • Niektóre dzieci mają specjalne potrzeby, ale wszystkie dzieci mają zwykłe potrzeby.
 • Każdy niepełnosprawny uczeń jest zwykłym człowiekiem.
 • Szkoła, do której nie uczęszczają uczniowie niepełnosprawni nie jest szkołą normalną.
 • Jeśli chcemy dać dzieciom równe szanse musimy traktować je w sposób zróżnicowany.
 • Integracja nie potrzebuje argumentacji, jeśli myślisz o segregacji, musisz to mocno uzasadnić.
 • Integracja to powrót do normalnych warunków, kiedy rozdzieleni uczniowie mogą być razem.

W naszej szkole klasy integracyjne funkcjonują na każdym poziomie kształcenia. Włączamy do nich dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wspólna edukacja uczniów zdrowych i niepełnosprawnych jest nie tylko możliwa, ale przynosi obustronne korzyści w aspekcie dydaktycznym i wychowawczym. To właśnie w klasie integracyjnej uczymy się, że każdy człowiek w różny sposób potrzebuje pomocy i w różny sposób może jej udzielać.

Wszystkie dzieci pomimo swej różnorodności lubią śmiać się i bawić. Aktywne uczestnictwo w grupie rówieśniczej zwiększa szanse na szczęśliwe i pożyteczne życie. Każde dziecko ma prawo do nauki. Nie wszyscy jednak mogą uczyć się tego samego i w tym samym tempie.

Opieka logopedyczna

Terapią logopedyczną objęte są dzieci z różnorodnymi wadami wymowy. Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy i słuch fonematyczny. Dzieci utrwalają wymowę poszczególnych głosek rozwiązując rebusy, zagadki, czytając lub ucząc się na pamięć krótkich, zabawnych tekstów.

Dostosowania dla najmłodszych, niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwo

Szkoła Podstawowa nr 15 w Grudziądzu jest przygotowana do prowadzenia zajęć edukacji wczesnoszkolnej, dostosowana jest do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo oraz spełnia standardy bezpieczeństwa.

 • W salach edukacji wczesnoszkolnej i w świetlicy zorganizowano kąciki rekreacyjno-zabawowe.
 • Ławki i krzesełka w klasach oraz umywalki w toaletach są dopasowane do wzrostu najmłodszych.
 • W budynku są dwie sale gimnastyczne, mniejsza tylko dla najmłodszych uczniów.
 • Sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne.
 • W szkole zlikwidowano bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu do budynku wybudowano podjazd dla wózków.
 • Między piętrami przemieszczać można się windą obsługiwaną przez personel.
 • Przejście przez jezdnię przy szkole jest wyposażone w sygnalizacją świetlną sterowaną dotykowo.
 • Budynek jest monitorowany na zewnątrz oraz w środku na każdym piętrze.
 • Regularnie przeprowadzane są próby ewakuacji, na wypadek zagrożeń.
 • Szkoła współpracuje ze Strażą Miejską, zapewniając jej patrole podczas imprez.

Trending