Karta Rowerowa

Raz w ciągu roku szkolnego w naszej szkole odbywa się egzamin na Kartę Rowerową. Nie jest on obowiązkowy. Przystępują do niego tylko chętni uczniowie, którzy jeszcze nie zdali lub w ogóle nie zdawali tego egzaminu, a mają ukończone 10 lat. Egzamin przeprowadzany jest pod nadzorem instruktora WORD we współpracy ze Strażą Miejską.

 • Aby przystąpić do egzaminu, należy na kilka dni przed nim pobrać Kartę Zaliczeń, na której uczniowie wpisują swoje dane osobowe, a ich rodzice lub prawni opiekunowie podpisują się wydając zgodę na uczestnictwo uczniów w tym egzaminie.
 • Karty Zaliczeń uczniowie przynoszą do szkoły w dzień egzaminu, będą na nich zbierać kolejne podpisy, potwierdzające ich umiejetności i wiedzę.
 • Uczniowie, którzy w dniu egzaminu nie będą posiadali Karty Zaliczeń z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna, nie będą mogli brać udziału w egzaminie na Kartę Rowerową.
 • Egzamin składa się z części teoretycznej (test w salach lekcyjnych) oraz praktycznej (jazda rowerem na boisku).
 • Szkoła dysponuje własnym rowerem, ale można zdawać na swoim.
 • Kartę Rowerową wystawia dyrektor szkoły w przeciągu kilkunastu dni od pozytywnie zdanego egzaminu.
 • Aby otrzymać Kartę Rowerową należy dostarczyć zdjęcie z danymi osobowymi (imię i nazwisko, data urodzenia oraz dokładny adres zamieszkania z kodem miasta).
 • Pierwsza Karta Rowerowa dla każdego ucznia jest bezpłatna.
 • Wszyscy uczniowie, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w szkole, mogą ubiegać się o niego na Policji.

Karta Motorowerowa

 • Egzamin na Kartę Motorowerową mogą zdawać tylko uczniowie, którzy ukończyli 13 lat.
 • Podobnie jak przy Karcie Rowerowej, aby przystąpić do egzaminu, należy na kilka dni przed nim pobrać Kartę Zaliczeń, na której uczniowie wpisują swoje dane osobowe, a ich rodzice lub prawni opiekunowie podpisują się wydając zgodę na uczestnictwo uczniów w tym egzaminie.
 • Egzaminy na Kartę Motorowerową są organizowane:
  • na Policji,
  • podczas imprez związanych z ruchem drogowym, np. festyn organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Grudziądzu.