RADA RODZICÓW

Zarząd Rady Rodziców działa w składzie:

przewodnicząca: Sylwia Jankowska,

z-ca: Karina Szewczyk.


Skrzynka kontaktowa Rady Rodziców:

e-mail: radarodzicowsp15@gmail.com